Ápoljuk a betegjogokat 2021

 ÁPOLJUK
A BETEG§OGOKAT!
 
VERSENYFELHÍVÁS
 
AZ INTEGRÁLT JOGVÉDELMI SZOLGÁLAT (IJSZ)
2021 ŐSZÉN ÚJRA
 
BETEGJOG - TUDATOSÍTÓ INTERAKTÍV VERSENYT HIRDET
EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐ INTÉZMÉNYEK
9.-12. ÉVFOLYAMÁNAK TANULÓI SZÁMÁRA
 
A VERSENY CÉLJA, hogy a szakképző intézmények diákjai, a jövő nemzedék ápolói megismerjék a betegjogokat, felismerjék és azonosítsák azokat a helyzeteket, ahol empátiájukkal és tudásukkal megelőzhetik a betegjogok megsértését, továbbá egészségügyi szaktevékenységük során és a kortársaikkal történő kommunikációjukban is határozottabban képviselhessék a betegjogokat.
 
Az idei évben immáron IV. alkalommal megrendezésre kerülő versenyünk fókuszpontjába a digitális világ és az egészségügy kapcsolódása kerül.
 
A digitális fejlődés Magyarországon is egyre nagyobb teret kap az egészségügyben, melynek eredménye napról napra megtapasztalható az ellátás/szolgáltatás teljes folyamatában, és valamennyi progresszivitási szinten egyaránt.
 
Ezek a fejlesztések új dimenziókat nyitnak meg mind a betegek, mind az egészségügyben dolgozók számára, melyek egyben megteremtik a XXI. századi digitális egészségügy működésének feltételeit.
 
Így az idei verseny célja annak körüljárása, hogy jelenleg hol tart hazánkban a digitális egészségügy és hogy milyen lehetőségeket rejt még magában ez a folyamat, figyelemmel a betegjogokra.
 
A VERSENYRE JELENTKEZHETNEK az egészségügyi szakképzésben résztvevő intézmények 9.-12. évfolyamának tanulóiból álló 5 fős csapatok. Egy intézményből több csapat is nevezhet, korosztályi megkötés nélkül.
 
A VERSENY LEBONYOLÍTÁSA
 
1. FORDULÓ
 
Kérjük a pályázó csapatokat, készítsenek el egy maximum 1 perc időtartamú reklámfilmet (TV spot), „A digitális egészségügy a mi szemünkkel” címmel, melyben bemutatják szerintük jelenleg hol tart hazánkban az egészségügy digitalizálása. A reklámfilm készítésekor a pályázó csapatok szabadon szárnyalhatnak, a csapat tagjai elengedhetik a fantáziájukat, megmutathatják kreativitásukat.
 
Kérjük, hogy a versenyfilmek az alábbi szempontok figyelembevételével készüljenek:
 
• a versenyfilmek bármilyen képrögzítő eszközzel (pl. videó kamera, mobileszközök), illetve bármely technikával (pl. animáció, élőszereplő vagy a kettő ötvözete) készíthetőek
• a versenyfilm nem használhat fel szerzői jogi védelem alatt álló tartalmat
• az elkészült versenyfilmekben személyiségi jogokat sértő tartalom nem használható, a felvétel helyszíne ne legyen beazonosítható (pl. egészségügyi, oktatási, szociális intézmény)
• amennyiben nem animációs a versenyfilm, akkor annak szereplői kizárólag a versenyző csapat tagjai, tehát maguk a diákok lehetnek
 
A beérkezett versenyfilmek - az alábbi egységes szempontrendszer szerint történő - elbírálást követően jutnak be a döntőbe. A döntőbe jutott csapatok intézményvezetőit írásban értesítjük a döntő időpontjáról és annak lebonyolításáról.
 
A beérkezett versenyfilmek egységes bírálati szempontjai:
 
• témaválasztás / alapötlet egyedisége
• figyelemfelkeltés intenzitása / hatásfoka
• feldolgozás mélysége / érzékenysége
• sikerül-e a pályaműnek újszerű látásmódot tükröznie
• szerkesztettség / dramaturgia / rendezés
• etikai és morális szempontok
• kreativitás / ötletesség
• képi megvalósítás
 
2. FORDULÓ: DÖNTŐ
 
Szeretnénk a döntőt személyes találkozás alkalmával megvalósítani, azonban figyelemmel az aktuális járványhelyzetre, amennyiben a döntő nem tud személyes részvétellel megvalósulni, akkor az idén is on-line kerül megrendezésre. Amennyiben a döntő on-line kerül megrendezésre, a verseny szervezői tájékoztatják a döntőbe jutott csapatokat és az intézmények vezetőit a döntő on-line történő megrendezésének technikai feltételeiről, részleteiről, illetve az esetleges változásokról.
 
A döntőt megelőzően, a bejutott csapatok - az intézményük vezetőjével egyeztetett időpontban és módon – 1 alkalommal, 2 óra időtartamban, a területileg illetékes betegjogi képviselő segítségével, amennyiben lehetséges személyes találkozás alkalmával, amennyiben nem lesz rá mód, akkor on-line felkészítésben részesülnek a betegjogokról. Ezt követően, az előadás diasorát az adott intézmény rendelkezésére is bocsájtjuk.
 
Az Integrált Jogvédelmi Szolgálat (IJSZ) területileg illetékes betegjogi képviselőinek elérhetősége megtalálható: http://www.ijsz.hu/kepviselok1.html
A döntőn a résztvevők különböző feladatok megoldásával adnak számot betegjogi felkészültségükről, kommunikációs- és problémamegoldási képességükről.
 
EGYÉB TUDNIVALÓK
 
• a versenyfilmeket az alábbi e-mail címre kell megküldeni:
 
 
• versenyfilmek beküldési határideje az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap:
 
2021. október 22. (péntek)
 
döntő: 2021. november hónapban
• a versenyfilmek KIZÁRÓLAG az Integrált Jogvédelmi Szolgálat részére kerülhetnek elektronikusan megküldésre, a fent megadott formában és módon
• a versenyző csapatok vállalják, hogy az elkészült versenyfilmet a verseny eredményhirdetéséig a nyilvánosság számára nem teszik közzé és más célra sem használják fel
 
A döntő szakmai zsűrijében országos hatáskörű szakmai szervek és intézmények képviselői vesznek részt.
 
Az I. – III. helyezett csapatok díjazása ajándéktárgyakkal történik.
 
A szakmai zsűri által legjobb első háromnak ítélt versenyfilm - a készítőik hozzájárulásával - bemutatásra kerül az Integrált Jogvédelmi Szolgálat szervezésében megrendezésre kerülő szakmai rendezvényeken.
 
A versennyel kapcsolatosan tájékoztatást, szakmai segítséget Köleszné Hanák Gabriella betegjogi képviselő nyújt az érdeklődőknek.
Elérhetőségei: telefon: +36 20 4899 551; e-mail: gabriella.hanak@ijb.emmi.gov.hu
 
SOK SIKERT KÍVÁNUNK
A VERSENYFILMEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ!
 
Budapest, 2021. szeptember 23.
 
 
                                                                                           Dr. Novák Krisztina
                                                                                            jogvédelmi biztos
 
 
 Kiemelt hírek

2022.05.03. kép
Országos jogvédői hálózatunk keretében az ellátottjogi képviselő:

2022.04.20. kép
Gyermekjogi képviselőink figyelemmel kísérik az óvoda, az iskola, a kollégium és a pedagógiai szakszolgálat intézményeiben folyó gyermekvédelemmel kapcsolatos tevékenységet, segítik a gyermeki...

2022.04.08.
NNK Eljárásrend a SARS-CoV-2 okozta fertőzések esetén követendő járványügyi szabályokrólIntegrált Jogvédelmi Szolgálat
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
Postacím: 1365 Bp., Pf.: 646.
Telefon: +36-1/8969-000
Ingyenesen hívható zöld szám: +36-80/620-055
Külföldről hívható: +36-20/489-96-14
E-mail: ijsz@ijsz.emmi.gov.hu
weboldal tervezés: IRQ