Ápoljuk a betegjogokat 2021

 ÁPOLJUK
A BETEG§OGOKAT!
 
VERSENYFELHÍVÁS
 
AZ INTEGRÁLT JOGVÉDELMI SZOLGÁLAT (IJSZ)
2021 ŐSZÉN ÚJRA
 
BETEGJOG - TUDATOSÍTÓ INTERAKTÍV VERSENYT HIRDET
EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐ INTÉZMÉNYEK
9.-12. ÉVFOLYAMÁNAK TANULÓI SZÁMÁRA
 
A VERSENY CÉLJA, hogy a szakképző intézmények diákjai, a jövő nemzedék ápolói megismerjék a betegjogokat, felismerjék és azonosítsák azokat a helyzeteket, ahol empátiájukkal és tudásukkal megelőzhetik a betegjogok megsértését, továbbá egészségügyi szaktevékenységük során és a kortársaikkal történő kommunikációjukban is határozottabban képviselhessék a betegjogokat.
 
Az idei évben immáron IV. alkalommal megrendezésre kerülő versenyünk fókuszpontjába a digitális világ és az egészségügy kapcsolódása kerül.
 
A digitális fejlődés Magyarországon is egyre nagyobb teret kap az egészségügyben, melynek eredménye napról napra megtapasztalható az ellátás/szolgáltatás teljes folyamatában, és valamennyi progresszivitási szinten egyaránt.
 
Ezek a fejlesztések új dimenziókat nyitnak meg mind a betegek, mind az egészségügyben dolgozók számára, melyek egyben megteremtik a XXI. századi digitális egészségügy működésének feltételeit.
 
Így az idei verseny célja annak körüljárása, hogy jelenleg hol tart hazánkban a digitális egészségügy és hogy milyen lehetőségeket rejt még magában ez a folyamat, figyelemmel a betegjogokra.
 
A VERSENYRE JELENTKEZHETNEK az egészségügyi szakképzésben résztvevő intézmények 9.-12. évfolyamának tanulóiból álló 5 fős csapatok. Egy intézményből több csapat is nevezhet, korosztályi megkötés nélkül.
 
A VERSENY LEBONYOLÍTÁSA
 
1. FORDULÓ
 
Kérjük a pályázó csapatokat, készítsenek el egy maximum 1 perc időtartamú reklámfilmet (TV spot), „A digitális egészségügy a mi szemünkkel” címmel, melyben bemutatják szerintük jelenleg hol tart hazánkban az egészségügy digitalizálása. A reklámfilm készítésekor a pályázó csapatok szabadon szárnyalhatnak, a csapat tagjai elengedhetik a fantáziájukat, megmutathatják kreativitásukat.
 
Kérjük, hogy a versenyfilmek az alábbi szempontok figyelembevételével készüljenek:
 
• a versenyfilmek bármilyen képrögzítő eszközzel (pl. videó kamera, mobileszközök), illetve bármely technikával (pl. animáció, élőszereplő vagy a kettő ötvözete) készíthetőek
• a versenyfilm nem használhat fel szerzői jogi védelem alatt álló tartalmat
• az elkészült versenyfilmekben személyiségi jogokat sértő tartalom nem használható, a felvétel helyszíne ne legyen beazonosítható (pl. egészségügyi, oktatási, szociális intézmény)
• amennyiben nem animációs a versenyfilm, akkor annak szereplői kizárólag a versenyző csapat tagjai, tehát maguk a diákok lehetnek
 
A beérkezett versenyfilmek - az alábbi egységes szempontrendszer szerint történő - elbírálást követően jutnak be a döntőbe. A döntőbe jutott csapatok intézményvezetőit írásban értesítjük a döntő időpontjáról és annak lebonyolításáról.
 
A beérkezett versenyfilmek egységes bírálati szempontjai:
 
• témaválasztás / alapötlet egyedisége
• figyelemfelkeltés intenzitása / hatásfoka
• feldolgozás mélysége / érzékenysége
• sikerül-e a pályaműnek újszerű látásmódot tükröznie
• szerkesztettség / dramaturgia / rendezés
• etikai és morális szempontok
• kreativitás / ötletesség
• képi megvalósítás
 
2. FORDULÓ: DÖNTŐ
 
Szeretnénk a döntőt személyes találkozás alkalmával megvalósítani, azonban figyelemmel az aktuális járványhelyzetre, amennyiben a döntő nem tud személyes részvétellel megvalósulni, akkor az idén is on-line kerül megrendezésre. Amennyiben a döntő on-line kerül megrendezésre, a verseny szervezői tájékoztatják a döntőbe jutott csapatokat és az intézmények vezetőit a döntő on-line történő megrendezésének technikai feltételeiről, részleteiről, illetve az esetleges változásokról.
 
A döntőt megelőzően, a bejutott csapatok - az intézményük vezetőjével egyeztetett időpontban és módon – 1 alkalommal, 2 óra időtartamban, a területileg illetékes betegjogi képviselő segítségével, amennyiben lehetséges személyes találkozás alkalmával, amennyiben nem lesz rá mód, akkor on-line felkészítésben részesülnek a betegjogokról. Ezt követően, az előadás diasorát az adott intézmény rendelkezésére is bocsájtjuk.
 
Az Integrált Jogvédelmi Szolgálat (IJSZ) területileg illetékes betegjogi képviselőinek elérhetősége megtalálható: http://www.ijsz.hu/kepviselok1.html
A döntőn a résztvevők különböző feladatok megoldásával adnak számot betegjogi felkészültségükről, kommunikációs- és problémamegoldási képességükről.
 
EGYÉB TUDNIVALÓK
 
• a versenyfilmeket az alábbi e-mail címre kell megküldeni:
 
 
• versenyfilmek beküldési határideje az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap:
 
2021. október 22. (péntek)
 
döntő: 2021. november hónapban
• a versenyfilmek KIZÁRÓLAG az Integrált Jogvédelmi Szolgálat részére kerülhetnek elektronikusan megküldésre, a fent megadott formában és módon
• a versenyző csapatok vállalják, hogy az elkészült versenyfilmet a verseny eredményhirdetéséig a nyilvánosság számára nem teszik közzé és más célra sem használják fel
 
A döntő szakmai zsűrijében országos hatáskörű szakmai szervek és intézmények képviselői vesznek részt.
 
Az I. – III. helyezett csapatok díjazása ajándéktárgyakkal történik.
 
A szakmai zsűri által legjobb első háromnak ítélt versenyfilm - a készítőik hozzájárulásával - bemutatásra kerül az Integrált Jogvédelmi Szolgálat szervezésében megrendezésre kerülő szakmai rendezvényeken.
 
A versennyel kapcsolatosan tájékoztatást, szakmai segítséget Köleszné Hanák Gabriella betegjogi képviselő nyújt az érdeklődőknek.
Elérhetőségei: telefon: +36 20 4899 551; e-mail: gabriella.hanak@ijb.emmi.gov.hu
 
SOK SIKERT KÍVÁNUNK
A VERSENYFILMEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ!
 
Budapest, 2021. szeptember 23.
 
 
                                                                                           Dr. Novák Krisztina
                                                                                            jogvédelmi biztos
 
 
 


Nemzeti Kapcsolattartó Pont
Határon átnyúló egészségügyi
ellátások az Európai Unióban

Kiemelt hírek

2022.06.01.
Megjelent „A gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményekben, nevelőszülői hálózatokban és a javítóintézetekben ellátott gyermekek és fiatal felnőttek bántalmazási eseteinek kivizsgálására...

2022.05.20. kép
Betegjogi képviselőink az alapellátás, a járóbeteg-szakellátás, a fekvőbeteg-szakellátás, és egyéb egészségügyi ellátások szintjén nyújtanak segítséget az érintettek számára....

2022.05.03. kép
Országos jogvédői hálózatunk keretében az ellátottjogi képviselő:Integrált Jogvédelmi Szolgálat
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
Postacím: 1365 Bp., Pf.: 646.
Telefon: +36-1/8969-000
Ingyenesen hívható zöld szám: +36-80/620-055
Külföldről hívható: +36-20/489-96-14
E-mail: ijsz@ijsz.emmi.gov.hu
weboldal tervezés: IRQ