Ellátottjogi képviselők továbbképzése

A 214/2012. (VII.30.) Korm. rendelet alapján a jogvédelmi képviselő foglalkoztatásának feltétele 2014. január 1-től a legalább 120 órás jogvédelmi képviselői tanfolyam elvégzése, és ezt követően a vizsga eredményes letétele.
 
A jogvédelmi képviselői tanfolyamra történő jelentkezésről és elvégzésének feltételeiről az OBDK évente közleményt tesz közzé az egészségügyi, valamint a szociális ágazati feladatokat ellátó minisztérium hivatalos lapjában és az OBDK honlapján.
 
Az OBDK-val munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló jogvédelmi képviselő évente legalább egyszer továbbképzésen vesz részt, melynek időtartama legalább 14 óra. A továbbképzést az OBDK vagy szakképző intézmény végzi. A továbbképzés a munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló jogvédelmi képviselő számára térítésmentes.
 
Az ellátottjogi képzésen való részvétel feltételei:
 
Továbbképzésünkre várjuk mindazokat, akik a 214/2012. (VII.30) Korm. rendelet alapján rendelkeznek a jogszabályban előírt felsőfokú végzettséggel, és akik a megszerzett ismereteket szakmai munkájuk során alkalmazni tudják:
 
Jogász, általános orvos, pszichológus, szociális munkás, gyógypedagógus, teológus, illetve kommunikációs szakon szerzett szakképzettségű, továbbá az okleveles közgazdász végzettséggel rendelkező személy; továbbá ellátottjogi képviselő lehet szociológus, szociálpolitikus, szociális szervező, szociálpedagógus, államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettségű, egészségügyi felsőoktatásban szerzett szakképzettségű személy, hittan tanár, hittanár, bölcsész, andragógus.
 
Ellátottjogi képviselők továbbképzése Óraszám Engedélyszám Dokumentumok letöltése
Ellátottjogi képviselő továbbképzés
TÁMOP 5.5.7-08/1 2013.09.19.-2013.10.11.
60 óra
28720/2013
Szabadon választott elméleti továbbképzés:
16 pont
Ismertető Jelentkezési lap Előadások anyagai
Ellátottjogi képviselők "Híd" továbbképzése I.
TÁMOP 5.5.7-08/1
2014.03.27.-2014.04.12.
60 óra   Ismertető Jelentkezési lap Előadások anyagai, vizsgainformációk
Ellátottjogi képviselők "Híd" továbbképzése II.
TÁMOP 5.5.7-08/1
2014.05.29.-2014.06.30.
60 óra   Ismertető Jelentkezési lap Előadások anyagai
Ellátottjogi képviselő továbbképzés EKK/120/1/OBDK/2014
TÁMOP 5.5.7-08/1
2014.05.07.-2014.06.30.
120 óra   Ismertető Jelentkezési lap Előadások anyagai
Ellátottjogi képviselő képzés EKK/120/2/OBDK/2014
TÁMOP 5.5.7-08/1
2014.10.09.-2015.01.30.
120 óra   Ismertető Jelentkezési lap Előadások anyagai
Ellátottjogi képviselő képzés EKK/120/3/OBDK/2015
TÁMOP 5.5.7-08/1 2015.03.19.-2015.06.01.
120 óra   Ismertető Jelentkezési lap Előadások anyagai
Ellátottjogi képviselő képzés
EKK/120/4/OBDK/2015
TÁMOP 5.5.7-08/1
2015.03.19.-2015.10.19. 
120 óra   Ismertető Jelentkezési lap Előadások anyagai
Ellátottjogi képviselő képzés
EKK/120/5/OBDK/2016
2016.09.12.- 2016.12.08. 
120 óra   Ismertető Jelentkezési lap Előadások anyagai
 


Nemzeti Kapcsolattartó Pont
Határon átnyúló egészségügyi
ellátások az Európai Unióban

Kiemelt hírek

2022.05.03. kép
Országos jogvédői hálózatunk keretében az ellátottjogi képviselő:

2022.04.20. kép
Gyermekjogi képviselőink figyelemmel kísérik az óvoda, az iskola, a kollégium és a pedagógiai szakszolgálat intézményeiben folyó gyermekvédelemmel kapcsolatos tevékenységet, segítik a gyermeki...

2022.04.08.
NNK Eljárásrend a SARS-CoV-2 okozta fertőzések esetén követendő járványügyi szabályokrólIntegrált Jogvédelmi Szolgálat
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
Postacím: 1365 Bp., Pf.: 646.
Telefon: +36-1/8969-000
Ingyenesen hívható zöld szám: +36-80/620-055
Külföldről hívható: +36-20/489-96-14
E-mail: ijsz@ijsz.emmi.gov.hu
weboldal tervezés: IRQ