Alaptevékenység, feladat és hatáskör

Az ODBK-t létrehozó 214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1)-(6) bek. alapján az OBDK központi hivatal, amely a következő feladatokat látja el:
 
a) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 32. § (1) bekezdése (betegjogi képviselet)
b) a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 94/K. § (3) bekezdése (ellátottjogi képviselet)
c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 11/A. § (4) bekezdése (gyermekjogi képviselet)
szerinti szervezet feladatait,
 
továbbá
 
d) az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 30. § (4) bekezdés b) pontja szerinti, egyéb egészségügyi dokumentációt kezelő szerv működésével és
e) a betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselők (e rendelet alkalmazásában a továbbiakban: jogvédelmi képviselők) Nyilvántartásával (a továbbiakban: Nyilvántartás)
 
kapcsolatos feladatokat.
 
Az OBDK hivatalból jár el, ha tudomására jut olyan tény, körülmény, intézkedés, vagy mulasztás, amely súlyos vagy az ellátottak nagyobb csoportját érintő betegjogi jogsérelmet okozhat, illetve az egészségügyi szolgáltatások hozzáférésével, az ellátásszervezéssel, a beutalási renddel, a betegtájékoztatással kapcsolatos. Az OBDK az irányító szerve felkérése alapján is indíthat vizsgálatot.
 
Ha az ügy nem tartozik az OBDK hatáskörébe, erről a panaszost értesíteni kell. Az értesítés tartalmazza az ügyben hatáskörrel rendelkező szerv megnevezését is.
 
Az eljárás során az OBDK
a) tájékoztatást kérhet az egészségügyi szolgáltató vezetőjétől, a fenntartótól, illetve az egészségügyi államigazgatási szervtől,
b) javaslatot tehet az egészségügyi szolgáltató, a fenntartó, illetve az egészségügyi államigazgatási szerv részére intézkedés megtételére,
c) javaslatot tehet az adott üggyel kapcsolatos jogszabály tartalmára vonatkozóan,
d) az egészségügyi szolgáltató vezetője, a fenntartó, valamint az eljárásban részt vevő más szerv részére ajánlást fogalmazhat meg. Az érintett szerv 60 napon belül tájékoztatja az OBDK-t az ajánlással kapcsolatos észrevételeiről.Kiemelt hírek

2022.06.01.
Megjelent „A gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményekben, nevelőszülői hálózatokban és a javítóintézetekben ellátott gyermekek és fiatal felnőttek bántalmazási eseteinek kivizsgálására...

2022.05.20. kép
Betegjogi képviselőink az alapellátás, a járóbeteg-szakellátás, a fekvőbeteg-szakellátás, és egyéb egészségügyi ellátások szintjén nyújtanak segítséget az érintettek számára....

2022.05.03. kép
Országos jogvédői hálózatunk keretében az ellátottjogi képviselő:Integrált Jogvédelmi Szolgálat
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
Postacím: 1365 Bp., Pf.: 646.
Telefon: +36-1/8969-000
Ingyenesen hívható zöld szám: +36-80/620-055
Külföldről hívható: +36-20/489-96-14
E-mail: ijsz@ijsz.emmi.gov.hu
weboldal tervezés: IRQ