Tájékoztató a magyarországi lakcímmel rendelkező, otthonuktól távol szavazni kívánó betegek, ellátottak számára

2014.03.18.
Mindazok a választópolgárok, akik a 2014. évi választás napján (2014. április 6-án) otthonuktól távol – például fekvőbeteg gyógyintézményben, vagy bentlakásos intézményben – tartózkodnak, az alábbi szabályok szerint tudnak átjelentkezni a tartózkodási helyük szerinti szavazókör névjegyzékébe, illetve tudnak mozgóurnát kérni.
ÁTJELENTKEZÉSSEL TÖRTÉNŐ SZAVAZÁS
 
Az, aki a választás napján a lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör területén tartózkodik (pl. fekvőbeteg intézményben, vagy bentlakásos ellátó intézményben, vagy családja nem a saját otthonában ápolja) és szavazni kíván, annak át kell jelentkeznie az ellátó intézmény helye szerinti szavazókörbe.
 
Az érintett az átjelentkezést a választást megelőző 2. napig kérheti a lakcíme szerinti helyi választási irodánál.
 
Az átjelentkezést a Nemzeti Választási Iroda által kiadott formanyomtatványon lehet kérni postai úton, személyesen, vagy online formában. Az átjelentkezéshez a természetes személyazonosítók (név, születési hely, idő, anyja neve) mellett a személyi azonosítót (korábbi személyi szám) is meg kell adni. A kérelemnek a személyes adatokon túl tartalmaznia kell annak a településnek a megjelölését, ahol a választópolgár szavazni kíván.
 
A helyi választási iroda a kérelem alapján a választópolgárt törli a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékéből, és egyidejűleg felveszi a megjelölt tartózkodási helye szerinti szavazókör névjegyzékébe.
 
 
MOZGÓURNÁS SZAVAZÁS
 
A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt gátolt választópolgár nyújthat be. (Kényelmi ok alapján a választási iroda nem biztosítja a mozgóurnás szavazást.)
 
Az, aki azért kér mozgóurnát, mert nem a lakcíme szerinti szavazókörben kíván szavazni, annak a fentiek szerint át kell jelentkeznie az ellátó címe szerinti szavazóköri névjegyzékbe. Az, aki saját szavazókörében kíván mozgóurna útján szavazni, annak csak a mozgóurna iránti kérelmet kell benyújtania.
 
Az érintett a kérelmezett szavazókör névjegyzékébe való felvételt követően kérheti a mozgóurnát az átjelentkezés helye szerinti választási irodától
  • a kórház, ellátó intézmény címe, vagy
  • a lakás helye (akkor is, ha a saját szavazókörzetében van) szerint.
 A mozgóurna iránti kérelemnek
  • legkésőbb a szavazást megelőző 2. napon kell megérkeznie ahhoz a helyi választási irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel, vagy
  • a szavazás napján, legkésőbb 15 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz.
A mozgóurna iránti kérelemnek az érintett személyazonosító adatain és a szavazás helyszínén túl tartalmaznia kell a mozgóurna-igénylés okát is.
 
További információ:
Telefon: 06-1-795-3310

Nemzeti Kapcsolattartó Pont
Határon átnyúló egészségügyi
ellátások az Európai Unióban

Kiemelt hírek

2019.09.18. kép
A pályázat célja, hogy a szakképző iskolák diákjai, a jövő nemzedék ápolói megismerjék a betegjogokat, felismerjék és azonosítsák azokat a helyzeteket, ahol empátiájukkal és tudásukkal...

2019.09.03.
"Tudom, hogy van jogom! 2019 " Egymásra figyelve című képzőművészeti, vers-prózaíró pályázat a szociális ellátásban részesülők számára kerül meghirdetésre. A pályázat célja annak...

2018.06.13. kép
Gratulálunk az IJSZ futóváltójának a hétvégi eredményes szerepléshez. Most először a hatfős váltóban minden jogterület és a törzs is képviseltette magát.Integrált Jogvédelmi Szolgálat
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
Postacím: 1365 Bp., Pf.: 646.
Telefon: +36-1/8969-000
Ingyenesen hívható zöld szám: +36-80/620-055
Külföldről hívható: +36-20/489-96-14
E-mail: ijsz@ijsz.emmi.gov.hu
weboldal tervezés: IRQ