Mediációs készségfejlesztés az egészségügyben dolgozók részére

2016.09.24.
Az orvos-beteg közötti hatékony együttműködés, a betegközpontú ellátás, valamint a békés (perelkerülő) megoldások elterjesztése érdekében mediátor képzést indított az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ az egészségügyben dolgozó – panaszkezelés területén jártas – vezető szakemberek részére.
Az OBDK 2015. év végén jogvédői körében indította elsőként mediátor képzését. A betegjogi képviselők számos konfliktusos helyzetben tapasztalják azt, hogy a megszerzett ismeretek alkalmazásával a panaszos-szolgáltató közötti problémák hatékony és megnyugtató megoldásaként segítségül hívható a mediáció eszköztára. A jogvédők ezirányú tevékenysége azt mutatja, hogy a felek közötti megegyezés célravezetőbb, költségkímélőbb és hatékonyabb megoldást eredményez, elkerülve ezzel az egyéb, hatósági vagy peres eljárást.
 
A szolgáltatói oldalon folytatódó „Mediációs készségfejlesztés az egészségügyben dolgozók részére/Alternatív konfliktuskezelés elmélete és gyakorlata” című 60 órás akkreditált „pilot” képzés célja, hogy a mediációs készségfejlesztés mellett az egészségügyi intézmények szintjén is hangsúlyozottan beépüljön a humánus konfliktuskezelői eszköztár, amely így hozzájárulhat a szolgáltatások során kialakult konfliktusok gyors, mindkét fél számára megnyugtató eredménnyel történő lezárásához.

Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ

Nemzeti Kapcsolattartó Pont
Határon átnyúló egészségügyi
ellátások az Európai Unióban

Kiemelt hírek

2019.09.18. kép
A pályázat célja, hogy a szakképző iskolák diákjai, a jövő nemzedék ápolói megismerjék a betegjogokat, felismerjék és azonosítsák azokat a helyzeteket, ahol empátiájukkal és tudásukkal...

2019.09.03.
"Tudom, hogy van jogom! 2019 " Egymásra figyelve című képzőművészeti, vers-prózaíró pályázat a szociális ellátásban részesülők számára kerül meghirdetésre. A pályázat célja annak...

2018.06.13. kép
Gratulálunk az IJSZ futóváltójának a hétvégi eredményes szerepléshez. Most először a hatfős váltóban minden jogterület és a törzs is képviseltette magát.Integrált Jogvédelmi Szolgálat
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
Postacím: 1365 Bp., Pf.: 646.
Telefon: +36-1/8969-000
Ingyenesen hívható zöld szám: +36-80/620-055
Külföldről hívható: +36-20/489-96-14
E-mail: ijsz@ijsz.emmi.gov.hu
weboldal tervezés: IRQ