Képzések

Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi képviselő képzést indít az IJSZ
 
Az Integrált Jogvédelmi Szolgálat várhatóan 2019 elején jogvédelmi képviselő képzést indít.
 A 120 órás képzés komplex felkészülést biztosít nem csak a jogvédelem területén képviselői feladatokat ellátni szándékozók részére, hanem az egészségügy, a szociális és gyermekvédelem területén dolgozók részére is. 
A képzési program általános ismeretek része mindhárom jogterületen azonosan jogi, pszichológiai és kommunikációs ismeretekből áll 50 képzési órában, amit követ a szakterületnek megfelelő speciális ismeretek oktatása további 50 órában. A képzést, a 20 órás gyakorlati munkára való felkészítést segítő trénig zárja. 
A jelentkezők az általános képzés keretében - egyebek között - megismerkednek az IJSZ szerepével a jogvédelem rendszerében, polgári és családi jogi alapismereteket szereznek, áttekintik például az egészségügyi ellátórendszer működését, betekintést kapnak az egészségügyi dokumentáció és adatvédelem kérdéseibe, valamint megismerkednek a hatékony kommunikációval, a problémafeltáró- és megoldó mediációs technikákkal.
Az alapozó ismeretek elsajátítását követően a speciális ismeretek képzése szakterületenként különválik. A betegjogi képzésen résztvevők áttekintik az Egészségügyi törvényt, a vonatkozó ágazati jogszabályokat, a betegjogvédelemhez kapcsolódó szociális és gyermekvédelmi szabályzást, megismerkednek a betegek jogaival és kötelezettségeivel, a betegjogi képviselők feladataival, a speciális csoportok jogvédelmével. Tanulnak romológiát, megismerik a pszichiátriai betegek és a ritka betegségben szenvedők egészségügyi ellátására vonatkozó szabályozást. Betekintést kapnak a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről, az európai egészségügyi együttműködés lehetőségeiről és a hazai szabályzás rendszeréről.
Az ellátottjogi képzésen résztvevők áttekintik a szociális szolgáltatások működési rendszerét, az ellátottak jogait, a tájékoztatási kötelezettség, panaszkivizsgálás fórumait, az ellátottjogi képviselők feladatait és kompetenciájának határait.
A gyermekjogi képzésen résztvevők megismerik a gyermekvédelmi rendszer szabályait, működési rendjét, a gyermeki jogok védelmét, a gyermekjogi képviselők feladatait.
Előadóink mindhárom szakterületen esetfeldolgozásokkal is segítik a különböző betegjogi, ellátottjogi, gyermekjogi esetek kezelésének elsajátítását.
A képzés általános és speciális ismereteket felmérő e-learning típusú vizsgával és esettanulmány elkészítésével kiegészített szóbeli vizsgával zárul. A képzés eredményes elvégzése esetén, a hallgatók tanúsítványt kapnak a szakterületre vonatkozó jogvédelmi ismeretek elsajátításáról.
 A jelentkezés feltételei:
 Képzésünkre várjuk azok jelentkezését, akik a 381/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján rendelkeznek a jogszabályban előírt felsőfokú végzettséggel:
Jogász, általános orvos, pszichológus, szociális munkás, gyógypedagógus, teológus, kommunikációs szakon szerzett szakképzettségű, továbbá az okleveles közgazdász végzettséggel rendelkező személy, valamint
  • Betegjogi képviselő lehet: fogorvos, gyógyszerész, egyetemi szintű okleveles ápoló, főiskolai szintű diplomás ápoló, egészségügyi intézetvezető vagy szakoktató, védőnő, valamint egyéb, az egészségügyi felsőoktatásban szakképzettséget szerzett személy. 
  • Ellátottjogi képviselő lehet: szociológus, szociálpolitikus, szociális szervező, szociálpedagógus, hittantanár, hittanár, bölcsész, andragógus, államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettségű, egészségügyi felsőoktatásban szerzett szakképzettségű személy
  • Gyermekjogi képviselő lehet: pedagógus, gyermek- és ifjúságvédelmi szakokleveles vagy jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező védőnő, pszichopedagógus, bölcsész, szociológus, szociálpolitikus, szociálpedagógus, szociális szervező szakképzettségű személy, hittantanár és hittanár, továbbá az államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szakképzettséget szerzett személy. 
A képzés helyszíne:
IJSZ Központi Iroda
1134 Budapest, Tüzér utca 33-35.
 Megközelíthetőség:
Gépkocsival:
Az irodaház környékén a parkolás csak korlátozott számban és fizetés ellenében lehetséges.
Tömegközlekedési eszközzel:
Busz: 105 / Hun utca megálló/
Metró: M3 /Lehel téri megálló/ onnan villamos: 12M/14M /Hun utca megálló/


Nemzeti Kapcsolattartó Pont
Határon átnyúló egészségügyi
ellátások az Európai Unióban

Kiemelt hírek

2018.09.17. kép
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ápoljuk a betegjogokat! A betegjogokat tudatosító, interaktív csapatversenyt hirdet az egészségügyi szakképző iskolák nappali tagozatos, alapképzésben résztvevő...

2018.07.25.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Integrált Jogvédelmi Szolgálat ellátottjogi alkotópályázatot hirdet A pályázat címe: „Tudom, hogy van jogom! 2018” „OTTHONBAN CSALÁDBAN”...

2018.06.13. kép
Gratulálunk az IJSZ futóváltójának a hétvégi eredményes szerepléshez. Most először a hatfős váltóban minden jogterület és a törzs is képviseltette magát.Integrált Jogvédelmi Szolgálat
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
Postacím: 1365 Bp., Pf.: 646.
Telefon: +36-1/8969-000
Ingyenesen hívható zöld szám: +36-80/620-055
Külföldről hívható: +36-20/489-96-14
E-mail: ijsz@ijsz.emmi.gov.hu
weboldal tervezés: IRQ