Gyógyszerész továbbképzés

Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (OBDK) egynapos továbbképzést hirdet gyógyszerészek számára.
 
A gyakorlatorientált előadások során a résztvevő hallgatóknak lehetőségük nyílik megismerkedni a jogvédelmi rendszer magyarországi struktúrájával, intézményrendszerével, különös tekintettel az OBDK széleskörű tevékenységi körére és a jogvédelmi képviselők munkájára. A gyógyszerészek bepillantást nyerhetnek – különös tekintettel a gyógyszerellátás során jelentkező - egészségügyi dokumentáció kezelésének és adatvédelmi kérdéseinek legfontosabb szabályaiba. A továbbképzés nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a résztvevők áttekintést kapjanak az egészségügyi szolgáltatók és szolgáltatások szakmai minőségértékelésének és minőségfejlesztésének feladataira, a gyógyszerészeti szakmai irányelvek szerepére és azok fejlesztésére. Továbbá megismerteti a résztvevőket a kommunikációs konfliktuskezelési eszközökkel valamint a mediációs alternatív vitarendezési eszközzel. A továbbképzésen való részvétel lehetővé teszi az átfogó elméleti és gyakorlati ismeretek szerzését, melyet az előadásokon a jogesetek bemutatásán, jellemző problémák gyakorlati megoldásán keresztül igyekszik megvalósítani.
 
A továbbképzés célja a problémafeltáráson és a válaszok megfogalmazásán túl nemcsak a résztvevő gyógyszerészek tudásszintjének bővítése, hanem hogy az együttgondolkodás, vita, párbeszéd során kialakulhasson a preventív szemléletmódjuk, a sajátjuknak „érezhessék” a betegjog-védelem területét is. A helyzetgyakorlatok során saját élményeken alapuló, akár akut betegjogi esetek is feldolgozásra kerülnek.
 
A továbbképzésre a gyógyszerészek mellett a téma iránt érdeklődő egészségügyben dolgozó szakemberek is jelentkezhetnek az OBDK honlapjáról letölthető jelentkezési dokumentumok kitöltésével.
 
Gyógyszerészek továbbképzése
Óraszám Engedélyszám Dokumentumok letöltése
„Panaszmentes expediálás” c. továbbképzés
 
 Budapest
 2016.04.09.
8 óra
SE-GYTK/2016.I./00021
 
Kredit: 16 pont
Ismertető Jelentkezési lap Előadások anyaga
 


Nemzeti Kapcsolattartó Pont
Határon átnyúló egészségügyi
ellátások az Európai Unióban

Kiemelt hírek

2019.09.18. kép
A pályázat célja, hogy a szakképző iskolák diákjai, a jövő nemzedék ápolói megismerjék a betegjogokat, felismerjék és azonosítsák azokat a helyzeteket, ahol empátiájukkal és tudásukkal...

2019.09.03.
"Tudom, hogy van jogom! 2019 " Egymásra figyelve című képzőművészeti, vers-prózaíró pályázat a szociális ellátásban részesülők számára kerül meghirdetésre. A pályázat célja annak...

2018.06.13. kép
Gratulálunk az IJSZ futóváltójának a hétvégi eredményes szerepléshez. Most először a hatfős váltóban minden jogterület és a törzs is képviseltette magát.Integrált Jogvédelmi Szolgálat
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
Postacím: 1365 Bp., Pf.: 646.
Telefon: +36-1/8969-000
Ingyenesen hívható zöld szám: +36-80/620-055
Külföldről hívható: +36-20/489-96-14
E-mail: ijsz@ijsz.emmi.gov.hu
weboldal tervezés: IRQ