Folyamatos az ellátottak jogvédelme az idősotthonokban

2014.10.17.
Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ ellátottjogi képviselői minden szociális intézményben folyamatosan biztosítják az ellátottak jogvédelmét. Az ellátottak az OBDK ingyenesen hívható központi zöld számán, az elláttottjogi képviselő telefonszámán, személyesen, postai úton, e-mailen és faxon minden olyan esetben fordulhatnak az OBDK Központjához, illetve ellátottjogi képviselőjéhez, amikor tájékoztatásra van szükségük, vagy panaszuk van az ellátással kapcsolatban.
A folyamatos rendelkezésre állás mellett az ellátottjogi képviselők minden 100 férőhely feletti intézményben havonta egy alkalommal személyesen fogadóórát biztosítanak az ellátottaknak. Azokban az intézményekben, ahol 100 főnél kevesebb ellátott van, a képviselők a szakmai protokolloknak megfelelően szintén elérhetőek, évente legalább egy alkalommal kötelesek meglátogatni az érintett intézményt. Ettől függetlenül az OBDK ellátottjogi képviselői évente legalább egy alkalommal részt vesznek az érdekképviseleti fórum ülésén,- továbbá egyedi panasz vagy ellátottak igényei alapján - soron kívül is felkeresik az idősek otthonát. Minden szociális intézménynek jogszabályból adódó kötelezettsége és feladata, hogy gondoskodjon az ellátottjogi képviselő nevének, elérhetőségének, továbbá fogadóórái időpontjának jól látható helyen történő kifüggesztéséről.
 
Olyan eset nem fordulhat elő, hogy egy intézmény ellátottjogi képviselet nélkül maradjon, hiszen az OBDK – egy esetleges személyi változás idején is – központi panaszkezelői irodáján keresztül és a panasz beérkezésekor kirendelés útján folyamatosan biztosítja az ellátottak jogvédelmét.
 
A Péceli Idősek Otthonában történtekkel kapcsolatban az OBDK hangsúlyozza, hogy az ellátottjogi képviselet az ellátotti létszámra való tekintettel a szakmai protokollnak megfelelően folyamatosan biztosított. Az ügyben ellátottjogi panasz sem az ellátottjogi képviselőhöz, sem az OBDK-hoz nem érkezett.

Nemzeti Kapcsolattartó Pont
Határon átnyúló egészségügyi
ellátások az Európai Unióban

Kiemelt hírek

2018.11.21.
Az Integrált Jogvédelmi Szolgálat 2019. január 16-án jogvédelmi képviselő képzést indít. A továbbképzés komplex felkészülést biztosít nem csak a jogvédelem területén...

2018.09.17. kép
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ápoljuk a betegjogokat! A betegjogokat tudatosító, interaktív csapatversenyt hirdet az egészségügyi szakképző iskolák nappali tagozatos, alapképzésben résztvevő...

2018.07.25.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Integrált Jogvédelmi Szolgálat ellátottjogi alkotópályázatot hirdet A pályázat címe: „Tudom, hogy van jogom! 2018” „OTTHONBAN CSALÁDBAN”...Integrált Jogvédelmi Szolgálat
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
Postacím: 1365 Bp., Pf.: 646.
Telefon: +36-1/8969-000
Ingyenesen hívható zöld szám: +36-80/620-055
Külföldről hívható: +36-20/489-96-14
E-mail: ijsz@ijsz.emmi.gov.hu
weboldal tervezés: IRQ