Európai Betegjogi Nap – Tájékoztatók segítik a betegeket és a szülőket

2015.04.18.
Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (OBDK) a 2015. évi Európai Betegjogi Nap alkalmából általános tájékoztató füzeteket készített a betegjogokról és a beteg gyermekek kórházi tartózkodásának betegjogi vonatkozásairól.
Az általános betegjogi tájékoztató részletesen ismerteti az egészségügyi törvény által meghatározott azon betegjogokat – az egészségügyi ellátáshoz, az emberi méltósághoz, a kapcsolattartáshoz, a tájékoztatáshoz, az önrendelkezéshez való jogot, a gyógyintézet elhagyásának, az ellátás visszautasításának, az egészségügyi dokumentáció megismerésének jogát, az orvosi titoktartáshoz való jogot – amelyek egészségügyi ellátás során az igénybevevő személyt megilletik. Ezek mellett a betegek kötelezettségeit és a betegjogi képviselők munkájával kapcsolatos legfontosabb információkat is megtalálják az érdeklődők a füzetben. A kiadvány a TÁMOP 5.5.7-08/1 „Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése” című kiemelt projekt keretében készült.
 
A beteg gyermekek kórházi tartózkodásával és ellátásával kapcsolatos tájékoztató számos információt tartalmaz a kiskorú és törvényes képviselője – szülő/gyám/gyermekvédelmi gyám – kapcsolattartáshoz, látogatáshoz való jogáról, a tájékoztatással kapcsolatos jogokról, a dokumentáció megismerésének jogáról, valamint a beteg szülőjének, törvényes képviselőjének kötelezettségeiről.
 
Az OBDK a most elkészült kiadványokkal is segíteni kívánja az érintettek panaszmentes egészségügyi ellátását és a széleskörű tájékoztatást. A füzeteket a betegjogi képviselőkön keresztül minden egészségügyi fekvőbeteg-ellátó intézménybe eljuttatja a Központ.
 

Nemzeti Kapcsolattartó Pont
Határon átnyúló egészségügyi
ellátások az Európai Unióban

Kiemelt hírek

2018.11.21.
Az Integrált Jogvédelmi Szolgálat 2019. január 16-án jogvédelmi képviselő képzést indít. A továbbképzés komplex felkészülést biztosít nem csak a jogvédelem területén...

2018.09.17. kép
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ápoljuk a betegjogokat! A betegjogokat tudatosító, interaktív csapatversenyt hirdet az egészségügyi szakképző iskolák nappali tagozatos, alapképzésben résztvevő...

2018.07.25.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Integrált Jogvédelmi Szolgálat ellátottjogi alkotópályázatot hirdet A pályázat címe: „Tudom, hogy van jogom! 2018” „OTTHONBAN CSALÁDBAN”...



Integrált Jogvédelmi Szolgálat
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
Postacím: 1365 Bp., Pf.: 646.
Telefon: +36-1/8969-000
Ingyenesen hívható zöld szám: +36-80/620-055
Külföldről hívható: +36-20/489-96-14
E-mail: ijsz@ijsz.emmi.gov.hu
weboldal tervezés: IRQ