Együttműködés a jogvédői munka fejlesztéséért

2013.09.23.
Az országban elsőként a Miskolci Egyetemen veszi kezdetét új formában jogvédelmi felsőoktatási képzés. Ennek elindítását is tartalmazza az az együttműködési megállapodás, amelyet Dr. Novák Krisztina, az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (OBDK) főigazgatója, Prof. Dr. Torma András, a Miskolci Egyetem rektora, valamint Prof. Dr. Farkas Ákos, az Állam- és Jogtudományi Kar mb. dékánja írnak alá a Miskolci Egyetemen szeptember 23-án.
A közös munkának köszönhetően az egyetem oktatási programjában a 2013/2014-es tanévtől az intézmény valamennyi hallgatója közül 30 fő „A gyermekek, a betegek és az ellátottak jogvédelmének elméleti és gyakorlati kérdései” című tárgyat is választhatja tanulmányai során. Az országban ebben a formában – pilot projektként – először induló képzés a hatékonyabb jogvédői munka gyakorlásához kíván átfogó ismeretet adni a jogvédelem alapkérdéseiről, így többek között a jogsértések főbb típusairól, az azokkal szembeni fellépés lehetőségeiről, továbbá a jogvédelem hazai és nemzetközi szabályozásáról. Az új kurzus segítségével a Miskolci Egyetemen tovább erősödik a gyakorlatorientált képzést biztosító oktatási struktúra, melynek megvalósításáért már eddig is számtalan lépést tett.
 
Az együttműködési megállapodás ezen túl is hidat képez az elmélet és a gyakorlat között. A két intézmény a képzések mellett szakmai konferenciák, kerekasztal-beszélgetések és egyéb rendezvények megszervezésével is segíteni kívánja a szakmai-tudományos élet élénkítését, a szélesebb körű tájékoztatást a jogvédelem területen.
 
Az OBDK és a Miskolci Egyetem között létrejött megállapodás kiemelten fontos része annak a törekvésnek, amelynek végső célja a beteg-, ellátotti- és gyermeki jogok hatékonyabb érvényre juttatása, a békés társadalmi együttélés, a kölcsönös megértés erősítése.
 
Az együttműködéssel kapcsolatban további információ kérhető:
OBDK: Dr. Kiss László, főosztályvezető (1/920-2702)
ME: Csemáné Dr. Váradi Erika, egyetemi docens, Ph.D (20/911-50-13)
 
Forrás: OBDK

Nemzeti Kapcsolattartó Pont
Határon átnyúló egészségügyi
ellátások az Európai Unióban

Kiemelt hírek

2019.09.18. kép
A pályázat célja, hogy a szakképző iskolák diákjai, a jövő nemzedék ápolói megismerjék a betegjogokat, felismerjék és azonosítsák azokat a helyzeteket, ahol empátiájukkal és tudásukkal...

2019.09.03.
"Tudom, hogy van jogom! 2019 " Egymásra figyelve című képzőművészeti, vers-prózaíró pályázat a szociális ellátásban részesülők számára kerül meghirdetésre. A pályázat célja annak...

2018.06.13. kép
Gratulálunk az IJSZ futóváltójának a hétvégi eredményes szerepléshez. Most először a hatfős váltóban minden jogterület és a törzs is képviseltette magát.Integrált Jogvédelmi Szolgálat
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
Postacím: 1365 Bp., Pf.: 646.
Telefon: +36-1/8969-000
Ingyenesen hívható zöld szám: +36-80/620-055
Külföldről hívható: +36-20/489-96-14
E-mail: ijsz@ijsz.emmi.gov.hu
weboldal tervezés: IRQ